Ombrelli

Andreas Jansson refcase-primary

Grundarna till restaurang Ombrelli kom till TROSS med en förfrågan om att ta fram ett grafiskt koncept och webbplats till deras nya italienska restaurang.

De hade tillsammans med en konceptbyrå redan landat i tankarna kring interiör och restaurangkoncept. Det kvarstod för oss att skapa en grafisk identitet som stämmer överens med den rustika stil de planerade att ha i restaurangen.

Ombrelli betyder paraplyer på italienska.
Att paraplyer på något sätt skulle finnas med i logotypen var ett önskemål från
kunden för att skapa igenkänning och
bidra till byggandet av ett starkt varumärke.

Vi valde att göra en grafisk form med
färgerna från den italienska flaggan då vi ansåg det viktigt att det är lätt för
potentiella gäster att direkt uppfatta vad restaurangen erbjuder.

Kunden tyckte att vi med detta förslag
träffat mitt i prick på vad de hade sett framför sig. Vi rullade vidare med menyer och hemsida.

SISAB

Andreas Jansson refcase-primary

TROSS har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomfört en omfattande rekryteringskampanj och employer branding-kampanj. Uppdraget innefattar leverans av tjänster inom hela
kommunikationsområdet. Från strategi och analys till produktion av kampanj och framtagande av koncept samt
mätning/uppföljning.

Vi har i uppdraget tagit fram konceptet Framtid med SISAB, producerat en  film i olika versioner (anpassad för olika plattformar), byggt en kampanjwebbplats samt tagit fram en digital strategi för kampanjen.

Istället för separata medieplaner och extern platsannonsering för varje vakant tjänst (som riskerar att spegla en hög personalomsättning och skapa onödig oro hos
potentiella kandidater) föreslog vi en
samlad kampanj som istället visar att SISAB växer och satsar på en attraktiv
organisationskultur med medarbetarna i fokus.

Kampanjidén Framtid med SISAB är en rekryteringskampanj som attraherar
målgruppen med en digital kommunikationsstrategi, filmen om SISAB och en kampanjwebbplats. Vår målsättning var att skapa en kampanj som var lättsam,
kvalitativ och digital.

BSV

Anders Green refcase-primary

Bsv saknade en vision och en strategi för sin kommunikation och marknadsföring. De hade inte heller något aktivt varumärkestänk. De vände sig till TROSS med ambitionen att förbättra deras marknadsföring för att lyckas med sin rekrytering.

Efter ett grundligt resarch-arbete kom vi tillsammans med kunden fram till att vi skulle ta fram en varumärkesplattform som skulle ligga till grund för varumärkets
kommunikation.

Projektmål:
• Samtliga i bsv:s ledningsgrupp skulle bli insatta och aktiva i det varumärkes-
stärkande arbetet.
• Medarbetare från bsv:s större kontor skulle bli insatta i varumärkesarbetet
• En varumärkesplattform med innehåll som diskuterats fram av bsv själva – skulle produceras.

Resultat
Uppdraget har resulterat i en varumärkesplattform som utgör en god grund för ett långsiktigt varumärkesarbete. bsv:s ledningsgrupp har nu en helt annan insikt om vad ett varumärke är och varför det är så viktigt att arbeta med det. De förstår nyttan med att stärka sitt eget varumärke. Medarbetarna är engagerade och informerade om varför man jobbar med bsv:s varumärke. En vision har definierats vilket var något de saknade innan.

Storstockholms brandförsvar

Andreas Jansson refcase-primary

Vi hjälpte SSBF med koncept, kanalstrategi och produktion av kommunikationsmaterial för en kampanj kring riskerna med glömda stearinljus i juletid. Kampanjens syfte var att påverka de som bor och vistas inom SSBF:s tio medlemskommuner till att handskas säkert med levande ljus och att uppmuntra till att se över sitt brandskydd i hemmet.

Kampanjen byggde på en förproducerad film där vårt uppdrag var strategisk
medierådgivning, annonsförmedling, konceptframtagning och produktion.
Konceptet och kampanjen blev ”Rädda julen – släck ljusen”.

Vi behövde förhålla oss till uppdragsgivarens grafiska manual och hur SSBF kommunicerar med sina målgrupper. Vi hade relativt fria tyglar i projektet vad det gäller strategiskt arbete, koncept och kanalval.
Vi hade även ett stort förtroende och ansvar i att representera uppdragsgivaren i kommunikation med media, nyhetskanaler, brandmän och övriga aktörer kring
uppdraget.

Vi kvalitetssäkrade uppdraget genom att inför projektet vara väl införstådda i uppdragsgivarens önskemål samt med ett agilt arbetssätt och kontinuerliga avstämningar säkerställa att uppdraget motsvarade uppdragsgivarens förväntningar och krav på kvalité.