Sebastian Fagerholm blir ny VD på TROSS

Anders Green Blogg, Medarbetare på TROSS

Sebastian Fagerholm tillträder rollen som ny vd och delägare på TROSS Sverige AB. Emil Trägårdh – grundaren av bolaget – är kvar i organisationen och kommer driva bolaget parallellt med Sebastian under en introduktionsperiod. Sebastian kommer närmast från Upgraded People AB och har en gedigen erfarenhet inom försäljning, ledarskap och affärsutveckling i både större och mindre tillväxtbolag.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Sebastian. Hans målmedvetenhet och tydlighet i kombination med den affärsmässiga sidan är precis vad som krävs för att lyckas i den här rollen, säger Emil.

Sebastian har haft centrala roller i en handfull spännande tillväxtresor i sin karriär. Nu senast har han lycktas med en tillväxtresa på över 500% på Upgraded People AB. Vi på TROSS är inne i en intensiv period med många nya kunduppdrag samtidigt som vi utvecklar vår företagsportfölj inom framförallt digitalisering men även övriga tjänster inom kommunikation.

– Sebastian kommer in i precis rätt tid där TROSS som företag tar nästa steg. Med sin starka drivkraft och kompetens ser vi att han kommer tillföra precis det vi behöver för att nå våra mål, avslutar Emil.

 

– Det känns oerhört inspirerande att bli en del av TROSS, säger Sebastian och berättar att utveckling av försäljning och ledarskap är något han drivs av.

– Jag ser verkligen fram emot att få bidra till bolagets kommande expansion genom bra ledarskap, där de anställda får utvecklas och där vi skapar nya affärsmöjligheter tillsammans, avslutar Sebastian.

 

För mer information:

Sebastian Fagerholm, VD TROSS Sverige AB.

Mail: sebastian.fagerholm@tross.se

 

Emil Trägårdh, f.d. VD och styrelseordförande TROSS Sverige AB

Mail: emil.tragardh@tross.se 

TROSS förvärvar Smart Media & PR

Andreas Jansson Blogg

TROSS, Jönköpings läns största reklam och kommunikationsbyrå förvärvar nytt bolag genom att köpa Smart Media & PR. Båda bolagen finns i Jönköping och Smart blir dotterbolag till TROSS som nu stärker sin portfölj av tjänster inom PR, event- och mediestrategi.

 

Pernilla Bertilsson som har drivit Smart i 14 år följer med till TROSS och blir nu Creative Director på byrån och kommer även ansvara för TROSS egna marknadsföring.

– Vi är mycket glada över bolagsförvärvet av Smart och att Pernilla kommer in med all sin erfarenhet och förstärker vårt team framförallt med sin förmåga att uppfatta våra kunders behov och komma med kreativa lösningar, säger Emil Trägårdh, vd på TROSS.

 

I förvärvet ingår även RUM5, den nya eventstudion som ligger utmed vattnet på Atollen.

– Konceptet kommer leva vidare efter ett stort intresse redan från starten och företag kommer fortsätta kunna hyra lokalen för sammanträden, konferenser och övriga event, fortsätter Emil Trägårdh.

 

TROSS är ett ungt och snabbväxande företag som under de fyra sista åren gått från knappt en miljon till närmare 60 miljoner kr i omsättning. Deras framgång är dels att skapa effektiv digitaliserad kommunikation åt sina uppdragsgivare.

– Det är just det att TROSS har bara börjat sin resa och jag ser verkligen fram mot att vara en del av den. Det innebär en personlig utveckling för mig som nu låg rätt i tiden, säger Pernilla Bertilsson.

För mer information:

Emil Trägårdh, VD TROSS

Mail: emil.tragardh@tross.se

 

Pernilla Bertilsson Creative Director/Marketing Manager TROSS

Mail: pernilla.bertilsson@tross.se

 

Ombrelli

Andreas Jansson refcase-primary

Grundarna till restaurang Ombrelli kom till TROSS med en förfrågan om att ta fram ett grafiskt koncept och webbplats till deras nya italienska restaurang.

De hade tillsammans med en konceptbyrå redan landat i tankarna kring interiör och restaurangkoncept. Det kvarstod för oss att skapa en grafisk identitet som stämmer överens med den rustika stil de planerade att ha i restaurangen.

Ombrelli betyder paraplyer på italienska.
Att paraplyer på något sätt skulle finnas med i logotypen var ett önskemål från
kunden för att skapa igenkänning och
bidra till byggandet av ett starkt varumärke.

Vi valde att göra en grafisk form med
färgerna från den italienska flaggan då vi ansåg det viktigt att det är lätt för
potentiella gäster att direkt uppfatta vad restaurangen erbjuder.

Kunden tyckte att vi med detta förslag
träffat mitt i prick på vad de hade sett framför sig. Vi rullade vidare med menyer och hemsida.

SISAB

Andreas Jansson refcase-primary

TROSS har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomfört en omfattande rekryteringskampanj och employer branding-kampanj. Uppdraget innefattar leverans av tjänster inom hela
kommunikationsområdet. Från strategi och analys till produktion av kampanj och framtagande av koncept samt
mätning/uppföljning.

Vi har i uppdraget tagit fram konceptet Framtid med SISAB, producerat en  film i olika versioner (anpassad för olika plattformar), byggt en kampanjwebbplats samt tagit fram en digital strategi för kampanjen.

Istället för separata medieplaner och extern platsannonsering för varje vakant tjänst (som riskerar att spegla en hög personalomsättning och skapa onödig oro hos
potentiella kandidater) föreslog vi en
samlad kampanj som istället visar att SISAB växer och satsar på en attraktiv
organisationskultur med medarbetarna i fokus.

Kampanjidén Framtid med SISAB är en rekryteringskampanj som attraherar
målgruppen med en digital kommunikationsstrategi, filmen om SISAB och en kampanjwebbplats. Vår målsättning var att skapa en kampanj som var lättsam,
kvalitativ och digital.

BSV

Anders Green refcase-primary

Bsv saknade en vision och en strategi för sin kommunikation och marknadsföring. De hade inte heller något aktivt varumärkestänk. De vände sig till TROSS med ambitionen att förbättra deras marknadsföring för att lyckas med sin rekrytering.

Efter ett grundligt resarch-arbete kom vi tillsammans med kunden fram till att vi skulle ta fram en varumärkesplattform som skulle ligga till grund för varumärkets
kommunikation.

Projektmål:
• Samtliga i bsv:s ledningsgrupp skulle bli insatta och aktiva i det varumärkes-
stärkande arbetet.
• Medarbetare från bsv:s större kontor skulle bli insatta i varumärkesarbetet
• En varumärkesplattform med innehåll som diskuterats fram av bsv själva – skulle produceras.

Resultat
Uppdraget har resulterat i en varumärkesplattform som utgör en god grund för ett långsiktigt varumärkesarbete. bsv:s ledningsgrupp har nu en helt annan insikt om vad ett varumärke är och varför det är så viktigt att arbeta med det. De förstår nyttan med att stärka sitt eget varumärke. Medarbetarna är engagerade och informerade om varför man jobbar med bsv:s varumärke. En vision har definierats vilket var något de saknade innan.

Storstockholms brandförsvar

Andreas Jansson refcase-primary

Vi hjälpte SSBF med koncept, kanalstrategi och produktion av kommunikationsmaterial för en kampanj kring riskerna med glömda stearinljus i juletid. Kampanjens syfte var att påverka de som bor och vistas inom SSBF:s tio medlemskommuner till att handskas säkert med levande ljus och att uppmuntra till att se över sitt brandskydd i hemmet.

Kampanjen byggde på en förproducerad film där vårt uppdrag var strategisk
medierådgivning, annonsförmedling, konceptframtagning och produktion.
Konceptet och kampanjen blev ”Rädda julen – släck ljusen”.

Vi behövde förhålla oss till uppdragsgivarens grafiska manual och hur SSBF kommunicerar med sina målgrupper. Vi hade relativt fria tyglar i projektet vad det gäller strategiskt arbete, koncept och kanalval.
Vi hade även ett stort förtroende och ansvar i att representera uppdragsgivaren i kommunikation med media, nyhetskanaler, brandmän och övriga aktörer kring
uppdraget.

Vi kvalitetssäkrade uppdraget genom att inför projektet vara väl införstådda i uppdragsgivarens önskemål samt med ett agilt arbetssätt och kontinuerliga avstämningar säkerställa att uppdraget motsvarade uppdragsgivarens förväntningar och krav på kvalité.