BSV

Anders Green refcase-primary

Bsv saknade en vision och en strategi för sin kommunikation och marknadsföring. De hade inte heller något aktivt varumärkestänk. De vände sig till TROSS med ambitionen att förbättra deras marknadsföring för att lyckas med sin rekrytering.

Efter ett grundligt resarch-arbete kom vi tillsammans med kunden fram till att vi skulle ta fram en varumärkesplattform som skulle ligga till grund för varumärkets
kommunikation.

Projektmål:
• Samtliga i bsv:s ledningsgrupp skulle bli insatta och aktiva i det varumärkes-
stärkande arbetet.
• Medarbetare från bsv:s större kontor skulle bli insatta i varumärkesarbetet
• En varumärkesplattform med innehåll som diskuterats fram av bsv själva – skulle produceras.

Resultat
Uppdraget har resulterat i en varumärkesplattform som utgör en god grund för ett långsiktigt varumärkesarbete. bsv:s ledningsgrupp har nu en helt annan insikt om vad ett varumärke är och varför det är så viktigt att arbeta med det. De förstår nyttan med att stärka sitt eget varumärke. Medarbetarna är engagerade och informerade om varför man jobbar med bsv:s varumärke. En vision har definierats vilket var något de saknade innan.