Ombrelli

Andreas Jansson refcase-primary

Grundarna till restaurang Ombrelli kom till TROSS med en förfrågan om att ta fram ett grafiskt koncept och webbplats till deras nya italienska restaurang. De hade tillsammans med en konceptbyrå redan landat i tankarna kring interiör och restaurangkoncept. Det kvarstod för oss att skapa en grafisk identitet som stämmer överens med den rustika stil de planerade att ha i restaurangen. …

SISAB

Andreas Jansson refcase-primary

TROSS har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomfört en omfattande rekryteringskampanj och employer branding-kampanj. Uppdraget innefattar leverans av tjänster inom hela kommunikationsområdet. Från strategi och analys till produktion av kampanj och framtagande av koncept samt mätning/uppföljning. Vi har i uppdraget tagit fram konceptet Framtid med SISAB, producerat en  film i olika versioner (anpassad för olika plattformar), byggt …

BSV

Anders Green refcase-primary

Bsv saknade en vision och en strategi för sin kommunikation och marknadsföring. De hade inte heller något aktivt varumärkestänk. De vände sig till TROSS med ambitionen att förbättra deras marknadsföring för att lyckas med sin rekrytering. Efter ett grundligt resarch-arbete kom vi tillsammans med kunden fram till att vi skulle ta fram en varumärkesplattform som skulle ligga till grund för …

Storstockholms brandförsvar

Andreas Jansson refcase-primary

Vi hjälpte SSBF med koncept, kanalstrategi och produktion av kommunikationsmaterial för en kampanj kring riskerna med glömda stearinljus i juletid. Kampanjens syfte var att påverka de som bor och vistas inom SSBF:s tio medlemskommuner till att handskas säkert med levande ljus och att uppmuntra till att se över sitt brandskydd i hemmet. Kampanjen byggde på en förproducerad film där vårt …

Gör stor skillnad.

Anders Green refcase-primary

När du är bästa kompis med TROSS så löser det sig. Smidigt samarbete och resultat som gör stor skillnad, etc. Tre smultron ger ingalunda en räv.