TROSS utmanar er.

TROSS Sverige TROSS

Emil Trägårdh, vd på TROSS Sverige, engagerar medarbetarna i Movember och har beslutat sig för att dubbla alla donationer genom hans användare upp till 50 000 SEK. Vi låter honom berätta själv om engagemanget för Movember. Hej Emil. Hej. TROSS Sverige, Movember, berätta mer. Precis, jag driver TROSS Sverige som är en liten reklambyrå med 10 anställda i Jönköping. Min resa …

Copywriting – förmedla en känsla och förändra med ord

TROSS Sverige TROSS

Att skapa texter och innehåll som slår igenom och berör är en utmaning. Dagens medielandskap förändras hela tiden och sättet som vi kommunicerar på och hämtar information har också förändrats. Trots att vi får större valmöjligheter och fler kanaler att välja mellan för att nå ut med vår kommunikation är det också lätt att drunkna i det informationsflöde som finns …

Grafisk design – lika mycket kreativitet som strategi

TROSS Sverige TROSS

Visuella hjälpmedel som färg och form har länge varit en nyckel för att förmedla tankar, idéer och känslor på ett sätt som ord inte alltid klarar av. Idag finns obegränsad tillgång till olika verktyg och tekniker för att producera fantastisk design, men i det grafiska arbetet krävs det mycket mer än kunskaper om de senaste programmen för att skapa verklig …

Strategi – vägen till framgångsrik kommunikation

TROSS Sverige TROSS

Vår värld är under ständig förändring och utveckling, och i dagens medielandskap ställs det högre krav än någonsin förut på vår förmåga att kommunicera. För att skapa framgång i sitt kommunikationsarbete är det minst lika viktigt att tänka strategiskt som det är att vara kreativ. Kanske har ni en tydlig bild av vart ni vill nå med er kommunikation, men …