SISAB

Andreas Jansson refcase-primary

TROSS har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomfört en omfattande rekryteringskampanj och employer branding-kampanj. Uppdraget innefattar leverans av tjänster inom hela
kommunikationsområdet. Från strategi och analys till produktion av kampanj och framtagande av koncept samt
mätning/uppföljning.

Vi har i uppdraget tagit fram konceptet Framtid med SISAB, producerat en  film i olika versioner (anpassad för olika plattformar), byggt en kampanjwebbplats samt tagit fram en digital strategi för kampanjen.

Istället för separata medieplaner och extern platsannonsering för varje vakant tjänst (som riskerar att spegla en hög personalomsättning och skapa onödig oro hos
potentiella kandidater) föreslog vi en
samlad kampanj som istället visar att SISAB växer och satsar på en attraktiv
organisationskultur med medarbetarna i fokus.

Kampanjidén Framtid med SISAB är en rekryteringskampanj som attraherar
målgruppen med en digital kommunikationsstrategi, filmen om SISAB och en kampanjwebbplats. Vår målsättning var att skapa en kampanj som var lättsam,
kvalitativ och digital.