Storstockholms brandförsvar

Andreas Jansson refcase-primary

Vi hjälpte SSBF med koncept, kanalstrategi och produktion av kommunikationsmaterial för en kampanj kring riskerna med glömda stearinljus i juletid. Kampanjens syfte var att påverka de som bor och vistas inom SSBF:s tio medlemskommuner till att handskas säkert med levande ljus och att uppmuntra till att se över sitt brandskydd i hemmet.

Kampanjen byggde på en förproducerad film där vårt uppdrag var strategisk
medierådgivning, annonsförmedling, konceptframtagning och produktion.
Konceptet och kampanjen blev ”Rädda julen – släck ljusen”.

Vi behövde förhålla oss till uppdragsgivarens grafiska manual och hur SSBF kommunicerar med sina målgrupper. Vi hade relativt fria tyglar i projektet vad det gäller strategiskt arbete, koncept och kanalval.
Vi hade även ett stort förtroende och ansvar i att representera uppdragsgivaren i kommunikation med media, nyhetskanaler, brandmän och övriga aktörer kring
uppdraget.

Vi kvalitetssäkrade uppdraget genom att inför projektet vara väl införstådda i uppdragsgivarens önskemål samt med ett agilt arbetssätt och kontinuerliga avstämningar säkerställa att uppdraget motsvarade uppdragsgivarens förväntningar och krav på kvalité.